In de regionale dorpen ontbreekt het vaak aan schoon drinkwater. Sterker nog, slechts 12% van de plattelandsgemeenschappen hebben schoon water tot hun beschikking. Door het gebrek aan schoon water is er weinig weerstand tegen (infectie)ziekten en sterven te veel kinderen op veel te jonge leeftijd.

Project Lambahoany installeert waterzuiveringsinstallaties die op zonne-energie functioneren. Op deze manier kan in schoon drinkwater worden voorzien voor de dorpen die zich aansluiten bij het eco-toerisme project.

De installatie – Naiade – kan leefgemeenschappen van 500 mensen van schoon water voorzien. Een door zonne-energie aangedreven UV lamp doodt alle micro-organismen in het water. Voor de continuiteit is er een (auto)accu in het systeem geintegreerd, opgeladen door de zonne-energie.

De Naiade installatie wordt geproduceerd door het Nederlandse bedrijf Nedap. De eerste Naiade werd geinstalleerd in het dorp Fetraomby, gesponsord door een donatie van Athos Origin Third World Fund.

www.nedapnaiade.com