Naam van de instelling:

RSIN/fiscaal nummer:

De contactgegevens:

De doelstelling:

 

Beleidsplan:

 

 

 

Bestuurssamenstelling

 

Beloningsbeleid

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Financiële verantwoording:

Stichting Vrienden van Toamasina

816879710

Kortrijk 45, 1066 TA  Amsterdam,

De Stichting Vrienden van Toamasina is in mei 2006 opgericht met als doel een project in Toamasina, Madagascar te ondersteunen in een exclusieve samenwerking met de lokale organisatie CMGDM. De doelstellingen van VvT zijn:

  1. Ondersteuning van het project Lambahoany van CMGDM
  2. Promotie en bewustwording in Nederland van de doelstellingen en activiteiten van de lokale organisatie en het werven van fondsen om de doelstellingen te realiseren
  3. Advisering en supervisie van de lokale organisatie CMGDM

 

Naam: Marcia Rooker (voorzitter)

Naam: Mark van Wees (lid)

Naam: George Siemensma (penningmeester/secretaris)

Er is geen beloningsbeleid. In principe worden alle werkzaamheden zonder beloning uitgevoerd door alle bestuursleden en vrijwilligers.

Zie het jaarverslag 2021 Jaarverslag 2021