Centre Lambahoany heeft sinds 2006 een Nederlandse steungroep, genaamd Stichting Vrienden van Toamasina. Momenteel bestaat het bestuur van de stichting uit 4 personen. De rol van de vrienden van Toamasina is:

  • Het ondersteunen van fondsenwerving in Nederland
  • Het vergroten van de naamsbekendheid van het project en bewustzijn van de projectdoelen
  • Het adviseren over projectplannen en implementatie hiervan
  • Toezicht houden op het project, zowel technisch als financieel

Het vorige Wilde Ganzen en NCDO project is geïmplementeerd in samenwerking met de stichting. De werkzaamheden van de stichting Vrienden van Toamasina zal worden voortgezet tot de afronding van het 5-jarenplan. Hierna zal de stichting haar capaciteit beschikbaar stellen aan de Malagasische organisatie die het centrum in Toamasina is de toekomst zal gaan beheren.

info@vriendenvantoamasina.nl

Triodos Bank
IBAN: NL28 TRIO 0212 3160 44
BIC: TRIONL2U