De lokale organisatie, Coopération MarGas pour le Développement Madagasikara (CMGDM)

1. Het doel van CMGDM:

Bijdrage aan het behoud van cultuur en de weergaloze natuur van dit land en tegelijkertijd aan het bestrijden van de armoede en de ontwikkeling van het platteland in de regio Atsinanana en de stad Toamasina in Oost Madagaskar.

2. De filosofie van CMGDM – gereedschappen om armoede te bestrijden

Volgens de non-profit organisatie CMGDM is het mogelijk de armoede van de mens te verminderen – zowel op het platteland als in de stad – en perspectief te bieden op een duurzaam beter leven, als men er in slaagt de mensen in wiens belang het is de armoede achter zich te laten bij die ontwikkeling te betrekken. Op het moment dat zij zich bewust zijn van hun krachten, capaciteiten en mogelijkheden moeten ze de beschikking krijgen over de middelen waarmee zij hun leven kunnen verbeteren.
Dit principe vereist een veelzijdige aanpak:
a. Het hele potentieel van de mensen aan te spreken, want men kan altijd meer dan men ooit voor mogelijkheid heeft gehouden.
b. Mensen bewust te maken van hun krachten en van hetgeen zij kunnen bereiken, ook jegens de locale of andere autoriteiten.
c. Gebruik te maken van initiatieven die onder de bevolking leven en hen te stimuleren dat te doen wat nodig is om hun doel te bereiken en tegelijkertijd hen te voorzien van de gereedschappen die ze ontberen.

3. De methode van CMGDM – delen en deelnemen

CMGDM gebruikt een participatieve methode: pas als de basis zich op democratische wijze heeft georganiseerd, inclusief de gelijkwaardige deelname van vrouwen en mannen, komt de organisatie in actie. De zelforganisatie neemt het initiatief en gaat er vervolgens mee akkoord dat ze dat bijdragen aan het project wat binnen hun vermogen ligt. De bijdrage van CMGDM beperkt zich tot wat de basisorganisatie niet zelf kan realiseren, met betrekking tot hetzij apparatuur, hetzij professionele expertise, training en vorming of bewustwording. Om die reden zoekt CMGDM ook de samenwerking met lokale organisaties en instituties, overheid of geen overheid, of een maximaal gebruik te maken van hun kennis, contacten en invloed.

4. De strategie van CMGDM – ecotoerisme als hefboom

Zoals gezegd, de natuur van Madagaskar is weergaloos en een van de hoofdredenen om Madagaskar als vakantiebestemming te kiezen. Ecotoerisme draagt dan bij aan de structurele ontwikkeling van plattelandsgemeenschappen en helpt om de natuur te beschermen. Toerisme in de regio Atsinanana is onderontwikkeld vergeleken met andere delen van het land. Maar de regio heeft een enorm potentieel met het overweldigende primaire regenwoud met zijn woudreuzen, de diversiteit aan dieren en platen, medicinale planten, watervallen, lemuren, kameleons, het 600 kilometer lange Pangalanes kanaal parallel aan de oceaan met zijn witte zandstranden en natuurlijk de CAZ. Er zijn bovendien vele interessante bezienswaardigheden voor de historicus en de cultuurminnaar. Het aantrekken van de ecotoeristen is van economisch belang voor de hele regio.

5. Het plan

5.1. De samenwerking met de dorpen

(i) Ecotoerisme
Ecotoerisme verschaft dorpen een nieuwe bron van inkomsten. De natuur wordt wel geëxploiteerd maar niet vernietigd. Ecotoerisme geeft dorpen bovendien de mogelijkheid zich duurzaam te ontwikkelen, doordat de bewoners zich organiseren, doordat ze worden getraind en doordat er in het dorp wordt geïnvesteerd. De faciliteiten die nodig zijn om toeristen te kunnen ontvangen zijn ook goed om de algemene gezondheidssituatie van het dorp te verbeteren. Veilig drinkwater en hygiënische faciliteiten zijn essentieel om toeristen te kunnen ontvangen, maar dient ook de directe belangen van de dorpsbewoners. De opleiding voor de horeca houdt ook in bewustwording met betrekking tot hygiëne en voedselveiligheid en het voorkomen van ongewenste verbintenissen (kinderuitbuiting, SOA’s waaronder AIDS). En dat alles vergroot de kennis over gezondheid en het voorkómen van ziektes. Ecotoerisme waardeert de kennis die men heeft van de bossen, zo neemt het zelfrespect toe en de bewustwording van de waarde van de omgeving.

(ii) Landbouw
De introductie van alternatieve en meer duurzame landbouwtechnieken maakt een eind aan de zwerflandbouw (slash-and-burn, tavy in het Madagassisch) en dat draagt bij aan het behoud van het bos. Bovendien zal het gemiddeld inkomen van de dorpsbewoners omhoog gaan en is het niet langer nodig om daarvoor bomen te kappen en op wild te jagen, integendeel.
De alternatieve landbouwtechnieken geven hogere opbrengsten en dus meer inkomen, een eventueel overschot kan worden verkocht. Hierdoor worden de dorpsbewoners zelfvoorzienend wat betreft hun dagelijks voedsel en hebben ze geld om die dingen te kopen die ze niet zelf kunnen produceren.

(iii) Natuur behoud
Behalve het introduceren van ecotoerisme en alternatieve landbouwtechnieken worden er ook andere maatregelen getroffen om de natuur te beschermen. Een onderdeel van het beleid met betrekking tot de CAZ is het instellen van zogenaamde VOI’s, organisaties op dorpsniveau belast met het beheer van het omliggend oerwoud. De overdracht van het beheer is een belangrijk evenement, en biedt tevens de mogelijkheid mensen bewuster te maken. De VOI’s benoemen boswachters wiens taak het is om stropen, illegale houtkap en andere overtreding tegen te gaan.

5.2. Het Centrum in de stad

Centre Lambahoany, hoofdkwartier van CMGDM bevindt zich op de rand van het stadscentrum, op een terrein van 500m². Tussen de lycheebomen zijn al enkele ruines getransformeerd tot gebouw en in gebruik genomen. Het Centre heeft verschillende functies.

(i) Voor toeristen
Toeristen kunnen hier informatie vinden over de toeristische mogelijkheden van Madagaskar in het algemeen en de regio Atsinanana in het bijzonder. Een kleine collectie boeken, brochures en audiovisuele informatie is ter inzage. De informatie is beschikbaar in verschillende talen.
Maar vooral is er specifieke informatie over de dorpen waarmee CMGDM samenwerkt. Een bezoek aan die dorpen en de omliggende oerwouden wordt gestimuleerd. Reizen op maat worden door Centre Lambahoany geleverd, ook naar andere boeiende maar nog niet toeristische bestemmingen in de regio. En uiteraard kunnen de toeristen in de bungalows op Centre Lambahoany logeren.

(ii) Voor de dorpsbewoners
Dorpsbewoners kunnen op Centre Lambahoany trainingen volgen (horeca, hygiëne, management, maatschappijleer, Engels, enzovoorts). Ook vergaderingen en bijeenkomsten vinden op het Centre plaats, vertegenwoordigers van diverse dorpen kunnen hier ervaringen, ideeën en meningen uitwisselen.

(iii) Voor de stad
Het Centre is een sociaal-cultureel, muziek- en vormingscentrum waar jongeren met talent hun vaardigheden kunnen tonen en ontwikkelen. Er is een Engelse club waar mensen hun Engels kunnen oefenen. Er staat hen een kleine Engelstalige bibliotheek ter beschikking en zo nu en dan worden er Engelstalige films vertoond. Ook is er een gekwalificeerde lerares aan het Centre verbonden die meditatiebijeenkomsten aanbiedt voor welzijn, zelfverdediging voor meisjes en vrouwen, en de Indonesische vechtkunst Poekoelan Tjimindie Tulen. En ook de Capoeira groep oefent zijn Braziliaanse vechtkunst op Centre Lambahoany. Alle activiteiten dragen bij aan een betere toekomst voor de deelnemers, en dat helpt weer bij de ontwikkeling van de regio.
Het Centre biedt werkgelegenheid aan een aantal vrouwen en mannen. De inkomsten uit commerciële activiteiten, zoals de verhuur van het Centre voor bijeenkomsten vergaderingen seminars en feesten; de verhuur van de bungalows en de baromzet dragen bij aan een gezonde economische exploitatie van het Centre en zijn een garantie voor het voortbestaan. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het Centre in vijf jaar zelfstandig, dus zonder donorhulp, kan draaien.